Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Preconceptionele vasculaire screening

pre-eclampsie, HELLP
De zwangerschap is een zware belasting voor het lichaam. Het zal zich op verschillende manieren moeten aanpassen om de zwangerschap te voldragen. De aanpassingsmogelijkheden van de bloedsomloop spelen hierin een grote rol. Bij 4 op de 5 vrouwen verloopt de aanpassing zonder problemen, maar bij 1 op de 5 vrouwen treden er complicaties op (hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, HELLP-syndroom, foetale groeistoornissen en sterfte, voortijdige loslating van de moederkoek). Deze zwangerschapsproblemen wijzen meestal op een onderliggend probleem, waardoor er onvoldoende reserves zijn om de aanpassing van het lichaam aan de zwangerschap goed mogelijk te maken. Vrouwen met een probleemvolle zwangerschap zoals hierboven beschreven, hebben tijdens een volgende zwangerschap een groter risico op herhaling en op lange termijn meer kans op hart- en vaataandoeningen. Aangezien aan veel risicofactoren wat valt te doen, kan het helpen om deze verborgen problemen op te sporen om daarmee de kans op herhaling van de problemen en gezondheidsproblemen op termijn op een passende wijze te verminderen.

Het zorgtraject preconceptionele cardiovasculaire screening richt zich op het zoeken naar deze onopgemerkte risicofactoren. Tijdens deze screening, dat we in 1 ochtend bij u verrichten, kijken we naar uw bloedsomloop, hart en vaten, stolling- en antistolling-factoren, het afweersysteem, de nierfunctie en stofwisseling van suiker en vetten van uw lichaam. Dit onderzoek bieden we aan bij vrouwen met voorgaande zwangerschapsproblemen. Sommige vrouwen komen in aanmerking voor de screening, zónder dat er bloeddrukproblemen in een eerdere zwangerschap waren. Er zijn namelijk ook bepaalde aandoeningen die het risico op bloeddrukproblemen in de zwangerschap op voorhand verhogen, zoals een al bestaande hoge bloeddruk, een hartaandoening of bloeddrukproblemen in de zwangerschap bij naaste familieleden (zussen, moeder), suikerziekte, overgewicht of bepaalde autoimmuun-aandoeningen (bijvoorbeeld SLE).

 

transmuraal vrouwen dagcentrum, vasculaire screening
 

Voor deelname aan dit zorgtraject heeft u een verwijzing van uw huisarts of eigen gynaecoloog nodig. Bespreek uw wens om hieraan deel te willen nemen met de zorgverlener die u verwijst. 

Sluit de enquête