Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Voortplantingsgeneeskunde

Preimplantatie genetische test

Sinds 1 mei 2021 is de term "PGD: Pre implantatie genetische diagnostiek" gewijzigd in de meer internationale term PGT. PGT staat voor preïmplantatie genetische test. 

Het Maastricht UMC+, binnen Nederland de enige vergunninghouder Preïmplantatie Genetische Test (PGT), en de PGT-transportcentra UMC Utrecht, UMC Groningen en AMC Amsterdam hebben zich verenigd in PGT Nederland.

 

PGT Nederland streeft naar een optimale zorg voor paren die te maken hebben met PGT. Dit gebeurt onder meer door afstemming van de werkwijze, het vastleggen daarvan in richtlijnen en protocollen, door zeer geregeld overleg en een actief kwaliteitsbeleid.

Om paren, verwijzers en geïnteresseerden nog beter te kunnen informeren heeft PGT Nederland een website gelanceerd. Op de website van PGT Nederland vindt u informatie over aandoeningen die onderzocht kunnen worden, het behandeltraject en onze contactgegevens.

 

Sluit de enquête