Expertisecentrum Endometriose

Voor verwijzers

Als u een patiënte heeft met de specifieke verdenking op endometriose, kunt u deze patiënte verwijzen voor een endometriose-consult op het spreekuur van Prof. dr. M.Y. Bongers, Dr. N. van Hanegem, Dr. A.C. Lim , gynaecologen met aandachtsgebied endometriose of op het spreekuur van onze differentiatie-AIOS.

U kunt uw verwijsbrief sturen naar mevrouw T. Sagis, secretaresse van het Expertisecentrum Endometriose Maastricht UMC+. 

Mevrouw Sagis zal een afspraak inplannen op de polikliniek en de patiënte een bevestiging van deze afspraak sturen.

Indien u als huisarts een patiënte wil verwijzen voor een second opinion nadat patiënte in een ander ziekenhuis is geweest, wordt u verzocht de volgende gegevens mee te sturen met de verwijsbrief:

  • Brieven van de specialist aan de huisarts expertisecentrum mumc endometriose
  • Operatie verslagen  
  • Verslag en DVD eventuele MRI-scan 

 De wachttijd voor een ingreep vanwege diep invasieve endometriose is momenteel 2-3 maanden. In deze wachttijd vindt uitgebreide diagnostiek en multidisciplinair overleg plaats.

(bijgewerkt 15-09-2016)