Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeken in het MUMC tijdens en na de zwangerschap

Je bent zwanger en komt op de poli voor controles. Tijdens je zwangerschap kan het zijn dat je op verschillende momenten van je zwagerschap gevraagd wordt om aan een studie deel te nemen. In het MUMC zijn er studies die alleen in het MUMC (en of regio Limburg) lopen, landelijke studies en ook studies die wereldwijd gedragen worden. Via deze studies, het vergelijken van zorg om zo de zorg voor de zwangere en haar kind te beteren wil de afdeling Gynaecologie/obstertrie mee werken om de zorg te verbeteren. Deze studies zijn allemaal goed gekeurd door de Medisch Ethische Commissie

Op dit moment doet het MUMC gynaecologie mee aan volgende studies.

Highlow-studie: voor vrouwen met een trombose (diep veneus) in het verleden en minder dan 14 weken zwanger. Lees meer.

Glycocalyx studie: een wetenschappelijk onderzoek naar de “glycocalyx”, een laag van de binnenwand van uw bloedvaten. We willen uw glycocalyx graag drie keer tijdens de zwangerschap (tussen week 8-16, tussen week 16-24 en tussen week 24-32) en rondom de bevalling meten. Dit doen we door met een kleine camera onder uw tong opnames te maken. Het onderzoek vindt plaats tijdens de reguliere controle bij uw zorgverlener en zal ongeveer 5 tot 10 minuten duren. Lees meer.

Apostel VI: zal een pessarium de zwangerschapsduur verlengen bij vrouwen die ontslagen zijn na een opname wegens dreigende vroeggeboorte tussen de 24+0 en de 34+6 weken zwangerschap? Lees meer.

Refill: Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het beter is om bij meer dan 500 ml bloedverlies na de bevalling minder vloeistof via het infuus aan te vullen dan op dit moment gebeurt. Met minder bedoelen we slechts1 keer de hoeveelheid verloren bloed in tegenstelling tot 2 keer. Aan dit onderzoek kunnen alle vrouwen die gaan bevallen meedoen vanaf 25 weken zwangerschap. Lees meer

PC-studie: een onderzoek dat wil uitzoeken of het beter is om een pessarium of een cerclage (bandje om de baarmoedermond) te plaatsen bij patienten die in het verleden te vroeg zijn bevallen en in de volgende zwangerschap een verkorte baarmoedermond hebben. Lees meer

Alife2: deze studie onderzoekt bij vrouwen van 18 tot 42 met trombofilie en herhaalde miskramen of het toedienen van een antistollingsmiddel de kans op een miskraam verkleint in vergelijking tot de standaardbehandeling (geen antistollingsmiddel). Lees meer

Motherfit: Urineverlies in de zwangerschap en na de bevalling komt heel veel voor, maar hoort er zeker niet bij! Daarom is het motherfit concept ontwikkeld. Dit is een actief programma met veel aandacht voor de bekkenbodemspieren. Het MUMC+ werkt mee aan het onderzoek naar de effectiviteit van motherfit. Dus bent u voor het eerst zwanger én hebt u urineverlies OF heeft u urineverlies na de bevalling van uw eerste kindje. Bespreek dit dan met uw verloskundige of gynaecoloog en laat u verder informeren over het motherfit onderzoek. Kijk ook eens op de website: http://www.motherfit.net. Onder het kopje i over staat meer informatie.

JOZO: Jodium is een belangrijke bouwsteen in de zwangerschap. Toch weten we niet of zwangere vrouwen hier wel voldoende van innemen. Daarom zijn we op zoek naar 100 zwangere vrouwen die  24 uur lang urine willen verzamelen en 1x bloed willen laten prikken. Zo komen we te weten of de huidige voedingsrichtlijnen aangepast moeten worden. Deelnemers ontvangen een cadeaubon van €20,- als bedankje. Bij interesse stuur een mailtje naar jozo@mumc.nl

Naast deze studies vinden op ons Transmuraal Vrouwen Dagcentrum ook verschillende wetenschappelijke studies plaats. Lees meer

Sluit de enquête