Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Tekst

 

Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)

De suikerbelastingtest, ook wel orale glucose tolerantietest (OGTT), wordt op het Transmuraal Vrouwen Dagcentrum verricht om zwangerschapssuiker (diabetes gravidarum) op te sporen. Zwangerschapssuiker kan grote gevolgen hebben voor zowel de vrouw als het ongeboren kind. Tijdige herkenning en behandeling verbeteren de uitkomst voor moeder en kind. Er zijn verschillende redenen om verwezen te worden voor een OGTT, bijvoorbeeld bij overgewicht of het gebruik van bepaalde medicatie, PCOS, suikerziekte in de voorgaande zwangerschap of in de familie, een eerder kind dat tijdens de zwangerschap plotseling en onverklaard is overleden of vrouwen van een origine waarbij vaker suikerproblemen bij voorkomen (bijvoorbeeld Hindoestaanse vrouwen). Ook tijdens de zwangerschap kunt u een indicatie ontwikkelen voor een OGTT, zoals een groot geschat kind of een teveel aan vruchtwater.

 

De OGTT is een test waarbij er wordt gekeken hoe de bloedwaardes van glucose veranderen na het drinken van een glucosedrank. Op de dag van de OGTT komt u nuchter, dat wil zeggen dat u niets meer eet vanaf 22.00u op de dag voorafgaand aan het onderzoek. Na de eerste bloedafname krijgt u een glucosedrankje, en één en twee uur na inname wordt er bloed afgenomen om het suikergehalte te bepalen. Nadat alle uitslagen bekend zijn, krijgt u meteen de uitslag mee. Uw eigen hulpverlener wordt dezelfde dag ook op de hoogte gesteld. Als de test licht gestoord is, krijgt u dieetadviezen mee en een apparaatje om zelf uw bloedsuikers te controleren. Bij een ernstig gestoorde OGTT is het advies dat u doorverwezen wordt naar een internist die gespecialiseerd is in suikerziekte.

Voor het maken van een afspraak voor een OGTT tijdens uw zwangerschap kunt u op werkdagen bellen naar 043-387 4145 van 8.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.30.

Sluit de enquête