Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Transcervicale vlokkentest

Het is mogelijk om al tijdens de zwangerschap een aantal aangeboren afwijkingen op te sporen. Dit kan onder andere met een vlokkentest. Een vlokkentest kan meer duidelijkheid geven over het wel of niet aanwezig zijn van een aandoening bij het ongeboren kind. Er zijn twee methoden om de vlokken te verkrijgen: via de vagina (transcervicale vlokkentest ) en via de buikwand (transabdominale vlokkentest).

De ingreep De transcervicale vlokkentest kan verricht worden wanneer u tussen de tien en dertien weken zwanger bent. De test duurt ongeveer tien minuten.

Via de baarmoedermond wordt een dun buisje (katheter) in de baarmoeder gebracht en wordt een kleine hoeveelheid vlokkenweefsel uit de moederkoek opgezogen. Een verdoving is hierbij niet nodig omdat een verdoving pijnlijker is dan de ingreep zelf.

Transabdominale vlokkentest

De transabdominale vlokkentest kan worden verricht als u tussen de twaalf en veertien weken zwanger bent. Deze vlokkentest gaat via de buik en betreft een echoscopische controle die vijf tot tien minuten duurt. Met een prik door de buikwand wordt een dunne naald in de moederkoek gebracht en een kleine hoeveelheid vlokken opgezogen. Een volle blaas is niet nodig en u kunt gerust eten voor dit onderzoek (u hoeft niet nuchter te zijn). Een verdoving is niet nodig omdat deze meer ongemak oplevert dan de lichte prik in de buikwand. Uw partner mag desgewenst bij het onderzoek aanwezig zijn.

De ingreep

De vlokkentest  kan verricht worden wanneer u tussen de tien en dertien weken zwanger bent. De test duurt ongeveer tien minuten. Via de baarmoedermond wordt een dun buisje (katheter) in de baarmoeder gebracht en wordt een kleine hoeveelheid vlokkenweefsel uit de moederkoek opgezogen. Een verdoving is hierbij niet nodig omdat een verdoving pijnlijker is van de ingreep zelf. Als uw bloedgroep rhesus-(D)-negatief is, krijgt u na afloop een ampul anti-rhesus-(D)-immunoglobuline toegediend. Dit om te voorkomen dat u antistoffen aanmaakt tegen rhesus -(D)-positief bloed. Indien uw ongeboren kind rhesus-positief is, kunnen antistoffen namelijk de gezondheid van het kind schaden

De uitslag

Bij het maken van de afspraak wordt met u besproken voor welke onderzoeken u in aanmerking komt en van wie u de uitslag ontvangt. Hoe lang u moet wachten op de uitslag hangt er van af of er een chromosomen-of een DNA-onderzoek is geweest. In het geval van een chromosomenonderzoek in het vlokkenmateriaal worden de chromosomen, de dragers van de erfelijke eigenschappen, onderzocht. De uitslag is in dit geval na een week bekend. Bij DNA -onderzoek in vlokkenmateriaal wordt naar een DNA-verandering (mutatie) gezocht. De uitslag hiervan is na één tot drie weken bekend.

Sluit de enquête