Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Prenatale diagnostiek

Vervolgonderzoek na SEO of medische indicatie

GUO I en II

Bij een medische indicatie of als bij het SEO (mogelijke) afwijkingen worden gezien bij de foetus, informeert de verloskundig zorgverlener de zwangere over een mogelijke verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

In het Centrum voor Prenatale Diagnostiek krijgt de zwangere uitleg over vervolgonderzoek en de voor - en nadelen daarvan. De zwangere kan besluiten om niets te doen of te kiezen voor een GUO.

GUO

Bij het GUO worden orgaanstructuren, de foetale groei en de hoeveelheid vruchtwater van het kind onderzocht en is het mogelijk in ernst variërende lichamelijke afwijkingen vast te stellen. Er bestaan twee soorten GUO:

  1. GUO type 1: hiervoor komen zwangeren in aanmerking die op basis van hun anamnese een verhoogde kans hebben op een aangeboren afwijking. Zij slaan het screeningsstadium over.
  2. GUO type 2: hiervoor komen zwangeren in aanmerking bij wie een echoscopist bij het SEO een (verdenking op) een afwijking vindt. Het streven is dat dit onderzoek binnen 3-4 dagen na het SEO wordt uitgevoerd.

Het GUO vindt plaats in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Opties na vervolgonderzoek naar lichamelijke afwijkingen

Het verdere beleid is afhankelijk van de bevindingen bij het GUO. Er kan voor gekozen worden de zorg tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en direct na geboorte zo te organiseren dat de kansen voor het kind optimaal zijn. Bij ernstige afwijkingen kan de zwangere besluiten de zwangerschap af te breken of zich voor te bereiden op een kind met een afwijking.

 

Sluit de enquête