Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderzoek van de moederkoek middels echografie

De moederkoek oftewel placenta, is een belangrijk orgaan dat tijdens de zwangerschap voor de groei en ontwikkeling van het kind zorgt. Een abnormale ontwikkeling van de placenta kan leiden tot een groei vertraagd kindje, het ontwikkelen van zwangerschapsvergifiting, het krijgen van hoge bloeddruk en vroeggeboorte. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de rol en functie van de moederkoek, met name na de bevalling.

Echter, om al tijdens de zwangerschap een indruk te krijgen over de functie van de moederkoek, loopt in het MUMC+ de Pulse-studie, ‘Placental Ultrasound Evaluation Study’. We includeren gezonde zwangeren die bij 12, 16, 20, 30 en 36 weken naar het MUMC+ komen voor een extra echo. Tijdens deze echo kijken we naar de groei van het kind, de placenta en de bloedvaten rondom de baarmoeder. Na de bevalling sturen we de placenta op naar de afdeling Pathologie.
Tevens includeren we zwangeren die reeds een complicatie hebben ontwikkeld. Zij krijgen eenmalig een echo van het kind, de placenta en de bloedvaten rondom de baarmoeder en ook bij deze vrouwen sturen we de placenta op naar de afdeling Pathologie.

 

Doel

Het doel van de Pulse-studie is om aan te tonen dat de echografie beelden tijdens de zwangerschap, dezelfde informatie kunnen geven die de patholoog na de bevalling uit de placenta verkrijgt. Op deze manier kunnen we de vrouwen die risico lopen op het krijgen van complicaties, op tijd in het vizier krijgen en behandelen. Voor dat het zover is, moeten we eerst meer inzicht krijgen in de functie van de placenta en de veranderingen gedurende de zwangerschap.

 

Meer weten over deze studie? Mail naar pulse.verloskunde@mumc.nl of neem een kijkje op onze Facebook!

Sluit de enquête