Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Voortplantingsgeneeskunde

Preimplantatie genetische diagnostiek

Het Maastricht UMC+, binnen Nederland de enige vergunninghouder Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD), en de PGD-transportcentra UMC Utrecht, UMC Groningen en AMC Amsterdam hebben zich verenigd in PGD Nederland.

PGD Nederland streeft naar een optimale zorg voor paren die te maken hebben met PGD. Dit gebeurt onder meer door afstemming van de werkwijze, het vastleggen daarvan in richtlijnen en protocollen, door zeer geregeld overleg en een actief kwaliteitsbeleid.

Om paren, verwijzers en geïnteresseerden nog beter te kunnen informeren heeft PGD Nederland een website gelanceerd. Op de website van PGD Nederland vindt u informatie over aandoeningen die onderzocht kunnen worden, het behandeltraject en onze contactgegevens.

 

Sluit de enquête