Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Bevallen

Pijnstilling tijdens de bevalling

Deze pagina geeft informatie over de verschillende vormen van pijnstilling die tijdens de bevalling mogelijk zijn. U bepaalt zelf of en wanneer u pijnstilling nodig heeft. De voor en nadelen worden hieronder besproken.

De snelheid van de bevalling en de geschatte duur tot aan de geboorte van het kind bepalen in belangrijke mate de keuze voor een bepaalde vorm van pijnstilling.

Als u eerder vaginaal bevallen bent, ligt het moment van het hevig worden van de weeën en de geboorte van het kind vaak dicht bij elkaar. Soms gaat een bevalling dan dusdanig snel dat pijnstilling afgeraden wordt omdat dan de nadelen groter zijn dan de voordelen. Wacht daarom niet te lang met uw verzoek om van de mogelijkheid van pijnstilling gebruik te maken.

Folder NVOG (beroepsvereniging)

Natuurlijke vormen van pijnstilling

Op onze afdeling kunt u gebruik maken van verschillende hulpmiddelen die het opvangen van weeën vergemakkelijken. Hierbij valt o.a. te denken aan een "skippy" bal, een ligbad, en een opblaasbare baarkruk. Wij beschikken over een draadloos CTG apparaat waarmee het mogelijk is om de conditie van uw kind te monitoren, zelf als u onder de douche staat of in bad ligt.
Kijk op onderstaande links voor tips en verschillende bevallingshoudingen die kunnen bijdragen aan meer ontspanning tijdens de ontsluitingsfase of tijdens de bevalling.

http://deverloskundige.nl/bevalling/subtekstpagina/75/pijnbehandeling-uit-eigen-kracht/
http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/41/file/welke_houding_past_bij_jou_NEDERLANDS.pdf

Pethidine

Pethidine is een morfine-achtig medicijn dat via een injectie wordt gegeven. Het is minder effectief als pijnstiller, maar wel direct beschikbaar.

De nadelen van pethidine zijn:

  • via de placenta komt de pethidine ook bij het kind terecht. Als u binnen 2-4 uur na het geven van pethidine bevalt, wordt het kind na de geboorte ter observatie op de kinderafdeling opgenomen. Dit omdat sommige kinderen moeite met de ademhaling hebben.
  • u kunt suf worden, waardoor u de bevalling minder alert meemaakt. Ook kan u misselijk worden of moeten braken.

Ruggenprik

De ruggenprik is de meest effectieve manier van pijnstilling en wordt bij steeds meer vrouwen toegepast. 

de anesthaesist zet een ruggenprik

De nadelen van de ruggenprik zijn:

  • uw onderlichaam is nagenoeg gevoelloos. Dit betekent dat u niet zelf kunt plassen en de blaas regelmatig wordt leeggemaakt met een catheter. Na de bevalling duurt het enige uren voordat het gevoel weer terug is. In die tijd krijgt u een blaascatheter en kunt u dus niet meteen naar huis.
  • bij het plaatsen van de ruggenprik kan er een daling van de bloeddruk plaatsvinden. Om dit te voorkomen krijgt u een infuus met wat extra vocht. In zeldzame gevallen leidt de bloeddrukdaling tot afwijkingen op het hartfilmpje van de baby. Dit kan met extra vocht en eventueel extra medicatie weer hersteld worden. Het geeft echter wel onrust.
  • als u gedurende een langere tijd een ruggenprik heeft, kan er koorts optreden. Het is dan niet altijd duidelijk of het gaat om een infectie of niet. Zekerheidshalve wordt dan met antibiotica gestart. Dit betekent dat ook het kind na de geboorte antibiotica krijgt en opgenomen wordt op de kinderafdeling.
  • voor het plaatsen van de ruggenprik zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de anesthesist. In meer dan 95% van de gevallen is dit binnen 1 uur geregeld.

Hoewel er dus nadelen aan de ruggenprik verbonden zijn, wegen deze in de meeste gevallen niet op tegen de voordelen van goede pijnbestrijding.

Remifentanil

Dit middel wordt in onze kliniek niet gebruikt omdat we van mening zijn dat het nog onvoldoende onderzocht is op veiligheid.

 

 

Sluit de enquête