Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeken in het MUMC als je zwanger bent.

Je bent zwanger en komt op de poli voor controles. Tijdens je zwangerschap kan het zijn dat je op verschillende momenten van je zwagerschap gevraagd wordt om aan een studie deel te nemen. In het MUMC zijn er studies die alleen in het MUMC (en of regio Limburg) lopen, landelijke studies en ook studies die wereldwijd gedragen worden. Via deze studies, het vergelijken van zorg om zo de zorg voor de zwangere en haar kind te beteren wil de afdeling Gynaecologie/obstertrie mee werken om de zorg te verbeteren. Deze studies zijn allemaal goed gekeurd door de Medisch Etische Commissie.

Op dit moment doet het MUMC gynaecologie mee aan volgende studies.

Highlow-studie: voor vrouwen met een trombose (diep veneus) in het verleden en minder dan 14 weken zwanger. Lees meer.

Glycocalyx studie: een wetenschappelijk onderzoek naar de “glycocalyx”, een laag van de binnenwand van uw bloedvaten. We willen uw glycocalyx graag drie keer tijdens de zwangerschap (tussen week 8-16, tussen week 16-24 en tussen week 24-32) en rondom de bevalling meten. Dit doen we door met een kleine camera onder uw tong opnames te maken. Het onderzoek vindt plaats tijdens de reguliere controle bij uw zorgverlener en zal ongeveer 5 tot 10 minuten duren. Lees meer.

Mother-studie: Onderzoek naar behandeling en gevolgen van ernstig zwangerschapsbraken (hyperemesis gravidarum). Voor zwangeren die in het ziekenhuis worden opgenomen voor deze klachten tussen de 5+0 en 19+6 weken zwangerschap. Lees meer.

Promexil3 studie: vroegtijdig gebroken vliezen zonder weeën tussen de 16de en de 24ste week van de zwangerschap. Lees meer.

Apostel VI: zal een pessarium de zwangerschapsduur verlengen bij vrouwen die ontslagen zijn na een opname wegens dreigende vroeggeboorte tussen de 24+0 en de 34+6 weken zwangerschap? Lees meer.

Refill: Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het beter is om bij meer dan 500 ml bloedverlies na de bevalling minder vloeistof via het infuus aan te vullen dan op dit moment gebeurt. Met minder bedoelen we slechts1 keer de hoeveelheid verloren bloed in tegenstelling tot 2 keer. Aan dit onderzoek kunnen alle vrouwen die gaan bevallen meedoen vanaf 25 weken zwangerschap. Lees meer

INDEX: Wat is beter? inleiden bij 41 of 42 weken zwangerschap? Om dit uit te zoeken is de Index studie opgezet: een wetenschappelijk onderzoek, in heel Nederland, naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 wken in plaats van bij 42 weken. Lees meer.

PC-studie: een onderzoek dat wil uitzoeken of het beter is om een pessarium of een cerclage (bandje om de baarmoedermond) te plaatsen bij patienten die in het verleden te vroeg zijn bevallen en in de volgende zwangerschap een verkorte baarmoedermond hebben. Lees meer

Alife2: deze studie onderzoekt bij vrouwen van 18 tot 42 met trombofilie en herhaalde miskramen of het toedienen van een antistollingsmiddel de kans op een miskraam verkleint in vergelijking tot de standaardbehandeling (geen antistollingsmiddel). Lees meer

 

 

Sluit de enquête