Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over ons

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Obstetrie & Gynaecologie doet al vele jaren wetenschappelijk onderzoek om ziektebeelden beter te begrijpen, betere behandelmethoden te ontwikkelen en de efficiëntie en veiligheid van bestaande behandelmethoden te vergroten. De resultaten van die onderzoeken worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke literatuur. Elk onderzoek betekent een klein stapje vooruit naar meer kennis en betere zorg. Wij hopen dat door ons onderzoek, patiënten in de toekomst een betere behandeling kunnen ondergaan, net zoals u nu voordeel heeft van de uitkomst van onderzoek waar uw voorgangers aan meegedaan hebben.

Tijdens uw behandeling kunt u op verschillende momenten voor wetenschappelijk onderzoek benaderd worden. Wij vragen u om de informatie die u krijgt goed door te nemen, zodat u een weloverwogen beslissing ten aanzien van deelname kunt nemen. Uiteraard bent u geheel vrij om te beslissen of u wel of niet mee wilt doen.

Er zijn duidelijke voorschriften wanneer onderzoeken vooraf moeten worden beoordeeld en worden goedgekeurd door de landelijke Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en/of Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). 

De commissie beoordeelt het wetenschappelijk onderzoek bij patiënten dat men wil uitvoeren. Zij kijken bijvoorbeeld of het onderzoek zinvol is, of er niet teveel risico’s of nadelen voor de patiënt aan zitten, of de patiënt de correcte informatie heeft gekregen en of de patiënt uit vrije wil toestemming kan geven.

Sluit de enquête