Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Verschillende vormen van onderzoek

Onderzoek waar u apart toestemming voor gevraagd wordt

Bij sommige onderzoeken schrijft de wet voor dat het noodzakelijk is dat patiënten wel vooraf hun uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming geven om aan het onderzoek mee te doen. Dit betreft de volgende soorten onderzoek:

  • Onderzoek waarbij een actieve betrokkenheid van patiënten (of proefpersonen) gevraagd wordt, zoals bijvoorbeeld extra bloed afstaan voor onderzoek of het invullen van vragenlijsten. Ook met deze onderzoeken wordt getracht inzicht te krijgen in het ontstaan van bepaalde ziekten en om betere behandelmogelijkheden te ontwikkelen.
  • Onderzoek waarbij de onderzoeker twee verschillende behandelingen met elkaar vergelijkt. Door randomisatie (loting) wordt bepaald welke behandeling u ondergaat. Vaak weten u en ook de onderzoeker niet welke behandeling u krijgt of is een van de twee behandelingen een placebo (nep-behandeling). Zo kunnen de onderzoekers de uitkomsten van de behandelingen eerlijk met elkaar vergelijken.
  • Onderzoek met lichaamsmateriaal waarbij de onderzoekers wel kunnen achterhalen van wie het materiaal afkomstig is,

Bron: folder ‘medisch wetenschappelijk onderzoek’ van VWS

Indien er in de periode waarin uw behandeling plaatsvindt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt dat valt onder deze groep, kunnen we u vragen aan dit onderzoek mee te werken. Uw medewerking is volledig vrijwillig, indien u niet wenst deel te nemen aan onderzoek heeft dat geen enkele consequentie voor uw behandeling.

Sluit de enquête