Transmuraal Vrouwen Dagcentrum

Nazorg traject psycho-sociale zorg pre-eclampsie en HELLP patienten

 

 

 

Traject psychosociale nazorg bij pre-eclampsie/HELLP patienten

 

In november 2016 is er vanuit het MUMC + een nieuw zorgtraject  gestart. Hierbij willen we tegemoet komen aan de wensen van veel vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben meegemaakt en behoefte hebben een psychosociale begeleiding na de zwangerschap.

 

We weten dat vrouwen na een zwangerschap gecompliceerd door preeclampsie en/of het HELLP syndroom een grotere kans hebben op een post partum depressie of post traumatisch stress syndroom (PTSS) en maatschappelijke problemen in vergelijking met vrouwen die een ongecompliceerde zwangerschap hebben doorgemaakt. Maar ook partners van vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap lopen meer risico op het ontwikkelen van psychische problemen na de partus. Belangrijk is dan ook dat we gedurende de nazorg de partner proberen te betrekken in de nazorg.

 

Alle patiënten die opgenomen worden met preeclampsie/HELLP-syndroom worden benaderd door een van de medewerkers van het Transmuraal Vrouwen Dagcentrum (onderdeel van het MUMC +) waarbij ze uitleg krijgen over het zorgtraject.  Patiënten krijgen een dagboek aangeboden waarin ze gebeurtenissen en ervaringen kunnen noteren. Daarnaast vullen ze enkele vragenlijsten in. Deze vragenlijsten gebruiken we om bepaalde klachten als depressie objectief te maken.  De vrouwen zullen dan in een traject van 6 maanden opgevolgd worden en de gelegenheid krijgen om enkele maanden na de bevalling een gesprek te hebben met een van onze gespecialiseerde verpleegkundigen waarbij ze kunnen bespreken hoe het met hun gaat. Mocht het nodig zijn, dan zal er gespecialiseerde zorg worden aangeboden door psycholoog, psychiater of een maatschappelijk werkter. Mocht het kind overlijden, dan is het ook mogelijk om met een rouwconsulente te spreken.

 

We hopen hiermee te kunnen bijdragen aan de verwerking van een zwangerschap die niet als een roze wolk verloopt.