Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Deze pagina bevat informatie over de procedure rondom een keizersnede en de gevolgen voor u, uw partner en uw kind.

Opname

Bij een geplande keizersnede komt u de dag voor de operatie om 12.30 uur naar de afdeling verloskunde. De verpleegkundige voert met u een opnamegesprek waarbij onder andere informatie over de gang van zaken op de afdeling wordt gegeven. Als u zelf nog vragen heeft kunt u deze op dat moment stellen. U laat bij de bloedafname bloed prikken, zodat vóór de operatie een aantal belangrijke bloeduitslagen bekend zijn. Uw bloeddruk, pols en temperatuur worden gemeten, en er wordt een CTG (registratie van harttonen van uw kind en weeënactiviteit) gemaakt. De arts-assistent bekijkt en bespreekt uw medische voorgeschiedenis. Vaak wordt een echo gemaakt om de ligging van het kind te controleren.

sectio keizersnede mumc azM verloskunde

De anesthesist komt de verdoving met u bespreken. Bij voorkeur wordt de ruggenprik toegepast en geen algehele anesthesie (narcose). Dit houdt in dat alleen uw onderlichaam wordt verdoofd en dat u tijdens de operatie gewoon wakker bent. Na deze voorbereidingen brengt u de nacht thuis door.
Vóór een operatie mag u tot zes uur voor de geplande ingreep eten en tot twee uur voor de ingreep helder drinken (geen sinaasappelsap of koffie, wel thee of ranja). De meeste keizersneden vinden rond negen uur in de ochtend plaats. Dit betekent dat u tot 3.00 uur 's nachts mag eten en voordat u naar het ziekenhuis komt nog mag drinken.

De operatie

De dag van de keizersnede meldt u zich, tenzij anders met u is afgesproken, samen met uw partner om 6.30 uur bij de verloskamers. Er wordt dan weer een CTG gemaakt, er wordt een infuus ingebracht en u krijgt een urinecatheter. U mag geen nagellak aanbrengen, make-up dragen of sieraden dragen. Het is verstandig deze thuis te laten.

gentle sectio keizersnede mumc+ azM verloskunde

Uw partner mag bij de operatie aanwezig zijn. U wordt door een verpleegkundige van de verloskamers naar de operatieafdeling gebracht. Op de operatiekamer wordt u aangesloten aan een monitor, waarmee de anesthesist uw conditie in de gaten houdt. Zodra de ruggenprik is gezet, krijgt u een warm gevoel in uw benen en billen. U voelt tijdens de operatie geen pijn, maar u voelt wel dat de arts met u bezig is. Uw partner blijft bij de verpleegkundige in de voorbereidingskamer wachten, terwijl bij u de ruggenprik wordt gezet.  Als alle voorbereidingen voor anesthesie zijn getroffen, mag uw partner naast u komen zitten. Op de operatiekamer geldt als kledingvoorschrift: een muts, een blauw pak en een mondmasker. Er mag op de operatiekamer niet gefilmd worden, wel gefotografeerd.

gentle sectio keizersnede mumc+ azM verloskunde

De eerste opvang van de baby gebeurt door de verpleegkundige en de kinderarts in een kamer naast de operatiekamer. Hierna komt de verpleegkundige nog even met de baby bij u terug op de operatiekamer. Vervolgens gaan uw baby (in een transportcouveuse) en uw partner naar de verloskamers. Daar wordt de baby gewogen, de temperatuur gemeten en aangekleed. Als de baby gezond is komt hij / zij met uw partner naar de recovery (uitslaapkamer) waar u na de operatie naar toe bent gebracht.

Het kraambed

mumc verloskunde azM keizersnede sectio

Het kraambed na een keizersnede is anders dan na een gewone bevalling omdat u van een operatie moet herstellen. De dag van de keizersnede blijft u in bed. De verpleegkundige zal uw pols, bloeddruk, temperatuur en vaginaal bloedverlies in de gaten houden. Omdat u een buikoperatie heeft gehad, is het belangrijk dat u aangeeft wanneer u wilt eten. Dan is het ook tijd voor beschuit met muisjes! Dit mag in principe dezelfde dag, maar niet als u misselijk bent.
Tegen de pijn krijgt u paracetamol en eventueel morfine tabletten. De morfine tabletten zijn voornamelijk voor de eerste en zo nodig ook de tweede dag. Eventuele paracetamol zetpillen zullen geleidelijk door tabletten vervangen worden. Ook krijgt u iedere avond een injectie in het bovenbeen ter voorkoming van trombose. De dag na de operatie wordt uw blaascatheter verwijderd. Als u dit wenst kunt u onder begeleiding van de verpleegkundige douchen. Soms wordt besloten u op bed te wassen. Uit bed komen en lopen zal steeds beter gaan. Als het drinken goed gaat en u niet misselijk bent, zal ook het infuus verwijderd  worden. Over het algemeen wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen. Een enkele keer is dit niet het geval en worden een soort nietjes gebruikt. Deze zullen de achtste dag na de operatie worden verwijderd door de verloskundige of uw huisarts.

mumc verloskunde azm keizersnede sectio

Aan het einde van de opname vindt er een ontslaggesprek plaats. Hierbij wordt de nodige informatie verstrekt voor de eerste periode thuis. U krijgt een afspraak mee voor de controle op de polikliniek. Deze vindt na zes weken plaats. Ook eventuele recepten voor medicijnen worden overhandigd.

Weer thuis

De meest gehoorde klacht is vermoeidheid. Na de eerste weken zult u geleidelijk weer meer kunnen doen. Zwaar tillen (vuilniszakken, zware boodschappentassen) wordt de eerste zes weken ontraden, maar gaandeweg kunnen de activiteiten uitbreid worden (licht huishoudelijk werk). Het advies van de gynaecologen is om niet in bad te gaan zolang er bloederige afscheiding is, douchen mag wel.
Het algemene advies is om na een keizersnede 6-12 maanden te wachten met opnieuw zwanger worden om het litteken goed te laten herstellen. Vaak is bij een volgend kind geen keizersnede nodig. Of dit wel of niet het geval is, zal tijdens de nacontrole worden besproken. Wel dient u, na een keizersnede, in een volgende zwangerschap altijd in het ziekenhuis te bevallen onder begeleiding van een gynaecoloog.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) of de Vereniging keizersnede ouders.

Adres Vereniging Keizersnede Ouders:
Contactpersoon P. van Weersel
Contrabas 53
4876 VG Etten-Leur
Tel: 076-503 71 17

Sluit de enquête