Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Voor vrouwen met endometriose

Hoe wordt de diagnose endometriose gesteld?

De diagnose endometriose wordt vermoed op basis van de anamnese, dit vermoeden wordt ondersteund door de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, echoscopie en eventueel een MRI-scan. De diagnose wordt bevestigd door een kijkoperatie (laparoscopie) waarbij endometriose kan worden vastgesteld. Het voordeel van het verrichten van een kijkoperatie om de diagnose endometriose te bevestigen of uit te sluiten is dat de endometriose indien aanwezig meteen chirurgisch kan worden behandeld. Soms wordt er meer 

uitgebreide endometriose aangetroffen dan van tevoren verwacht was en wordt in een later stadium een meer uitgebreide operatie ingepland.

 

 

Sluit de enquête