Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Bevallen

Hoe lang duurt een bevalling?

Duur van de bevalling

De duur van de bevalling hangt af van meerdere factoren. De gemiddelde duur van een bevalling van een eerste kindje is 12-24 uur. De aanloop van de bevalling duurt meestal het langst. Vaak gaat dit gepaard met onregelmatige weeen, varierend in intensiteit. Over de beginfase van de ontsluiting of bevalling speken we tot ongeveer 3 centimeter. Bij regelmatige krachtige weeën, en vanaf 3 centimeter, ontsluit een vrouw bij een eerste kindje ongeveer een centimeter per uur. Bij een tweede of volgend kindje kan dit sneller gaan. Bij 10 centimeter is sprake van volledige ontsluiting. Voordat er daadwerkelijk kan worden begonnen met persen moet het kindje diep genoeg in het bekken zijn gekomen. Meestal gaat dit tegelijkertijd met het vorderen van de ontsluiting.

Een partner steunt zijn vrouw tijdens het opvangen van de weeen

Sluit de enquête