Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Bekkenbodemcentrum

Operatieve behandelmogelijkheden

In de kolom hiernaast ziet u folders waarin  enkele veel voorkomende operatieve behandelingen beschreven staan. Bespreek met uw arts welke behandeling er bij u wordt voorgesteld.

In het kader van de regionalisatie van zorg worden de prolaps en incontinentie operaties vanaf juli 2020 door de (uro)gynaecologen van het MUMC+ in het Zuyderland uitgevoerd. Het poliklinische voor en na traject van  blijft voor u in het MUMC+ plaatsvinden. Uw hoofdbehandelaar blijft de (uro)gynaecoloog uit het MUMC+.

 • Na de operatie
  De (uro)gynaecologen van Maastricht blijven uw hoofdbehandelaars. Na het ontslag na uw operatie in Heerlen kunt u voor vragen terecht in het MUMC+. De poliklinische afspraken na uw operatie vinden ook plaats in het MUMC+.

  Vervolgafspraken na een operatie

  In combinatie met vooraf door u in te vullen vragenlijsten bespreekt u op de nacontrole samen met uw arts het resultaat van de operatie en de verwachtingen op de langere termijn.

  Standaard worden er na uw operatie twee afspraken gemaakt. Ook kunt u na uw operatie een afspraak maken met een bekkenfysiotherapeut voor extra adviezen en oefeningen rondom het herstel na de operatie.

  1. Videoconsult / telefonisch consult

  In de week na uw operatie wordt er een videoconsult afgesproken met een verpleegkundige. Download hiertoe op uw mobiele telefoon of tablet het programma BeterDichtbij uit de App Store of de Google Play Store. Hebt u niet de beschikking over een mobiele telefoon of tablet, of u hebt u liever een telefonisch consult, dan kan dat natuurlijk ook. Als u ook een afspraak met een bekkenfysiotherapeut hebt gemaakt, vraag dan aan de verpleegkundige om uw operatiegegevens naar deze fysiotherapeut op te sturen. Hiermee kan deze een behandelplan op maat maken.
   

  1. Nacontrole na de operatie
   Vragenlijsten

  Een week voor uw nacontrole ontvangt u per e-mail drie digitale vragenlijsten:

   1. Patiënt Global Impression of Improvement (PGI-I). Deze vragenlijst meet of uw klachten verbeterd zijn.
   2. Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI20). Een twintigtal vragen over eventuele klachten bij ontlasting, verzakking en plassen. Deze vragen laten zien of er een verschil is met de situatie van voor uw operatie.
   3. Hospital Anxiety and Depression Scale. Deze vragenlijst meet angst- en depressieve klachten en laat zien of er een verschil is met de situatie van voor uw operatie.
     

  Als u deze vragenlijsten voor het nacontrolebezoek invult, kan uw gynaecoloog de uitkomsten met u bespreken tijdens het consult. Als u geen mail hebt ontvangen, controleer dan de SPAM of map voor ongewenste e-mails. Neem anders contact op via de BeterDichtbij app onder vermelding van uw naam, geboortedatum en “geen vragenlijst ontvangen”.
  Als u geen internet hebt, of het lastig vindt om digitale vragenlijsten in te vullen, dan kan dit ook met hulp van een van onze verpleegkundigen op de dag van de nacontrole.

  De digitale vragenlijsten worden herhaald na zes maanden en na een, twee, drie, vier en vijf jaar.

                 
  Policontrole

  Ongeveer zes weken na de operatie hebt u een afspraak bij uw gynaecoloog in het Vrouw, Moeder en Kind Centrum (VMKC) in het MUMC+. Bij dit bezoek bespreekt u het herstel na de operatie, worden de vragenlijsten besproken en zal er een inwendig onderzoek worden verricht om te kijken of de genezing goed is verlopen.

Sluit de enquête