Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

gentle sectio keizersnede mumc+ azM verloskunde
Sinds enige tijd is het mogelijk om in het MUMC+ een natuurlijk keizersnede te ondergaan, ook wel ‘gentle sectio’ genoemd. De natuurlijke keizersnede heeft als doel de geboorte van de baby zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat moeder en kind gescheiden moeten worden na de geboorte.  Dit is goed voor de binding tussen moeder en kind.

 

Wat houdt de natuurlijke keizersnede in?

  • De operatiekamer wordt ingesteld op een aangename temperatuur, waardoor de baby niet onderkoeld kan raken.
  • Ouders kunnen hun kind geboren zien worden, doordat de operatiedoeken naar beneden worden gedaan.
  • Indien mogelijk wordt de baby langzaam uit de buik gehaald.
  • De baby wordt door de gynaecoloog of de verpleegkundige direct bij de moeder gelegd. De baby krijgt een warme doek om zich heen en mag kort bij moeder blijven.
  • Hierna wordt de baby nagekeken door de kinderarts in de aanliggende ruimte waar de partner bij aanwezig mag zijn. 
  • Na beoordeling van de kinderarts wordt de baby teruggelegd op de blote borst van de moeder. Dit directe huid-op huid contact is belangrijk voor de binding tussen moeder en kind, het op gang brengen van de borstvoeding en het stabiliseren van de temperatuur van de baby.
  • Moeder, kind en partner worden niet gescheiden.

gentle sectio keizersnede mumc+ azM verloskunde

Of een natuurlijke keizersnede mogelijk is, is afhankelijk van de conditie van de baby, de conditie van de moeder en of een extra verpleegkundige aanwezig kan zijn om de baby te controleren.

gentle sectio keizersnede mumc azM verloskunde
 

 

Sluit de enquête