Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Een geboorteplan is een schema waarin u beschrijft wat uw verwachtingen en  wensen zijn rondom de bevalling.  De verwachtingen en wensen bespreekt u met uw zorgverlener om deze zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen om zo tot een haalbaar voornemen te komen. Het geboorteplan vult u thuis zo veel mogelijk in.  Het ingevulde plan neemt u samen met de verpleegkundige door op het verpleegkundig spreekuur (zie http://gynaecologie.mumc.nl/verpleegkundig-spreekuur). Het ingevulde document neemt u mee naar het ziekenhuis als u komt bevallen. U geeft het dan af aan de verpleegkundige.

Klik op Geboorteplan voor het schema.

verloskamers kraamafdeling mumc+ azM d2

Sluit de enquête