Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Dit onderzoek berust op het principe dat geluidsgolven van een bepaalde frequentie door bepaalde weefsels in het lichaam, zoals de schedel van de baby, verschillend worden teruggekaatst en opgevangen. Op het beeldscherm wordt dan een beeld zichtbaar van het kind, de moederkoek en het vruchtwater. Met behulp van een echo-onderzoek kan o.a. de ligging en grootte van het kind en de moederkoek bepaald worden.

Er zijn verschillende soorten echoscopisch onderzoek en verschillende redenen waarvoor echoscopisch onderzoek noodzakelijk kan zijn. Uw arts of verloskundige zal bepalen of en voor welk echoscopisch onderzoek u in aanmerking komt.

prenatale diagnostiek echo mumc+ azM verloskunde

Sluit de enquête