Doelen van het onderzoek

Al in het eerste trimester van de zwangerschap worden de organen van het ongeboren kind aangelegd. Blootstelling aan een ongezonde leefstijl heeft invloed op deze aanleg en kan de functie van de organen verminderen. Daarnaast kan blootstelling aan een ongezonde leefstijl in de baarmoeder nadelige gevolgen hebben voor het kind. Hierbij kun je denken aan astma of obesitas op kinderleeftijd maar ook aan hart- en vaatziekten en suikerziekte op latere leeftijd. Om deze risico’s en gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het streven naar een optimale omgeving voor het ongeboren kind dus heel belangrijk.

Met dit onderzoek willen we graag bekijken wat het effect is van een leefstijlprogramma als we hier al in het eerste trimester van de zwangerschap mee starten. We willen hiermee de volgende vragen beantwoorden:

  • Zorgt begeleiding bij een gezonde levensstijl voor een gewichtstoename tijdens de zwangerschap binnen de internationale richtlijnen daarvoor?
  • Zorgt begeleiding bij een gezonde levensstijl voor een vermindering van het aantal problemen tijdens zwangerschap en bevalling?
  • Zorgt begeleiding bij een gezonde levensstijl voor een betere gezondheid van jouw kind?

Door deel te nemen aan deze studie, kun je helpen bij het beantwoorden van deze vragen en het verbeteren van de zorg rondom de zwangere vrouw.