Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

DECONNECT logo

Cognitief functioneren na zwangerschapsvergiftiging

Zwangerschapsvergiftiging is gerelateerd aan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en beroerte in vergelijking met vrouwen die een ongecompliceerde zwangerschap hebben doorgemaakt. Ook rapporteert een deel van de vrouwen na zwangerschapsvergiftiging psychische en cognitieve problemen, waaronder bijvoorbeeld geheugenstoornissen. Deze problemen kunnen enerzijds te maken hebben met een minder goed functionerend hartvaatstelsel, anderzijds met de traumatische gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Helaas is de exacte oorzaak nog niet bekend en daarom zijn specifieke en gerichte behandelmethodes niet beschikbaar.

Doel

De DECONNECT-studie is een vervolgstudie op de Queen of Hearts. In deze studie kijken we met MRI-scans naar de kleinste bloedvaten in het hart en de hersenen. Ook worden er cognitietesten afgenomen. Op deze manier proberen wij meer inzicht te krijgen in de rol van de kleine bloedvaten en het functioneren van de hersenen na zwangerschapsvergiftiging.

Interesse?

Wilt u meer informatie over deze studie? Stuurt u dan een e-mail naar dagcentrum.verloskunde@mumc.nl

Wij zijn ook bereikbaar op 043-347 4145 op werkdagen tussen 8:00 en 15:30 uur.

Sluit de enquête