Prenatale screening

Counseling prenatale screening

Aan het begin van de zwangerschap wordt aan u gevraagd of u geïnformeerd wil worden over prenatale screening.  Als deze wens er is dan volgt een counselinggesprek. Tijdens dit gesprek wordt  relevante informatie over de screening op het syndroom van Down (trisomie 21), syndroom van Edwards (trisomie 18) en syndroom van Patau (trisomie 13) gegeven. Middels de combinatietest of de NIPT krijgt u hier uitsluitsel over. Ook wordt uitleg gegeven over het SEO (structureel echoscopisch onderzoek).

 

prenatale diagnostiek echo mumc+ azM verloskunde

 Kwaliteitseisen Counseling Prenatale Screening, RIVM

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=ad3d3f25-3103-4087-9452-df219e06f95e&type=pdf&disposition=inline